ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
12 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน