ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน