ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน