ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน