ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน