ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหันเตย สพป. นครราชสีมา เขต 7 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 46 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 40 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 28 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก สพป. นครราชสีมา เขต 7 28 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 16 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน