ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน