ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน