ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.20 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน