ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.75 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน