ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนมะค่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน