ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน