ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน