ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านถนน สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน