ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านประสุข สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน