ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน