ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน