ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.30 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 76.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  
12 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน