ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน