ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน