ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 68.50 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน