ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน