ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 66.75 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน