ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน