ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน