ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถนน สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 64 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน