ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 70.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 58.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 44.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ สพป. นครราชสีมา เขต 7 37 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 7 34.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 30.50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน