ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนสระประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองบัวลอย สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน