ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน