ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน