ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน