ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) สพป. นครพนม เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป. นครพนม เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคับพวง สพป. นครพนม เขต 1 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. นครพนม เขต 1 77.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป. นครพนม เขต 1 75.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน