ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน