ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงมะเอก สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน