ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 78.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 76.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 74.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 70.60 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน