ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า สพป. นครพนม เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 39 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 37 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านกกไฮ สพป. นครพนม เขต 1 33 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน