ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน