ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 46 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 46 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 1 42 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 40 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 39 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 36 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. นครพนม เขต 1 34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 34 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านนาหนาด สพป. นครพนม เขต 1 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 32 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 32 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 31 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน