ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว สพป. นครพนม เขต 1 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 44 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. นครพนม เขต 1 44 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 42 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 28 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 26 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 22 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 18 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สพป. นครพนม เขต 1 16 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 16 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 8 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 6 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน