ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน