ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน