ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน