ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 85.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า สพป. นครพนม เขต 1 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สพป. นครพนม เขต 1 83.33 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน