ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. นครพนม เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า สพป. นครพนม เขต 1 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 82.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 75.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 74.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 72.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน