ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 90.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 82.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาโสก สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 81.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 80.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน