ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 86.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกลางน้อย สพป. นครพนม เขต 1 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 84.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 84.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม สพป. นครพนม เขต 1 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. นครพนม เขต 1 83.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 76.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 64.67 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน