ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน