ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 96.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 95.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 94.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 93.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 93.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) สพป. นครพนม เขต 1 93.30 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 92.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 89.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 88.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 88.30 ทอง 18  
20 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 87.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 87.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน