ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. นครพนม เขต 1 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 90.30 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากบัง สพป. นครพนม เขต 1 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 87.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. นครพนม เขต 1 86.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน