ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน